ஈழமகளின் கவிமழையில் நனைய வந்திருக்கும் உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன்.
Loading...

புதன், 6 ஜனவரி, 2010

இது எங்கள் பூமி...!


புத்தன் பூமி - இல்லை
இது எங்கள் பூமி.
சித்தன் சொன்னான்
இது எங்கள் பூமி.


மண்ணின் மணம் - தமிழ்
தாய்ப்பாலின் குணம்.
பெண்ணின் வீர‌ம் - வ‌ரும்
எதிரிக்கு ம‌ர‌ண‌ம்.


தாயின் கருப்பை - செய்தது
பல தியாகம்.
தாய்மண்ணைக் காக்கச் - சென்றது
பல பாசம்.


பூவின் குணத்தை - அறிந்தது
தங்கத் தமிழீழம்.
தேசியப் பூவாய்.- ஏற்றது
கார்த்திகைப் பூவை


வாகைப்பூ சூடி - போருக்கு
அனுப்பிய சரித்திரம்.
மறவர் படைக்கு - மட்டும்
தான் சொந்தம்.


ஈழமகள் உங்கள் அபிசேகா0 கருத்துகள்:

Related Posts with Thumbnails